Outsourcing – Tjenester


SYKES tilbyr et stort antall tjenester innenfor outsourcing. Vi har globalt over 35 års erfaring i bransjen som vil komme Deres kunder til gode, uansett om tjenesten som skal leveres går via telefon, fax, e-post eller chat. De tekniske løsningene vi har tilgjengelige gjør at vi kan overtreffe alle forventninger Dere måtte ha til effektivitet og kvalitet. Vi skreddersyr våre tjenester og call senter til Deres behov uansett bedriftens størrelse.

SYKES kan også med vår mangeårige erfaring og ekspertise innenfor disse tjenestene være Deres benchmark-partner og gi uvurderlig støtte og råd om prosessforandringer som vil være til stor nytte for Deres bedrift. Har Dere behov for tjenester utenfor Norden hjelper vi gjerne med å formidle dette.

Ikke nøl med å kontakte oss om Dere har spørsmål om hva vi kan gjøre for Dere.

Tjenester innenfor kundeservice
Vi kan tilby kundeserviceløsninger for både store og små bedrifter. Vi håndterer i dag kundeserviceløsninger i flere forskjellige sektorer feks. reiseliv, IT og Telecom. Innenfor området e-handel kan vi foruten de tradisjonelle tjenestene som ordrehåndtering, leveransebeskjed etc., også betjene logistikktjenester som lagerhold, plukk og pakk, samt distribusjon.

Teknisk support
Med over 20 års erfaring innenfor teknisk support anser vi oss som markedsledende innenfor dette området. Vi tilbyr kostnadseffektive løsninger tilpasset Deres behov, alt fra enklere førstelinje til avansert tredjelinje brukerstøtte.

Salg
Bruker man SYKES for å håndtere salg via telefon kan man forvente seg høy salgsfrekvens og fornøyde kunder. Ved bruk av vår T.W.O. prosess vil Dere også få tilgang til unike data som gir ytterligere dimensjoner av kunnskap om kundene Deres, samt få innsikt i hvor effektiv Deres prosesser virkelig er. Vi fokuserer på innkommende salg, med unik spisskompetanse innenfor reiselivsbransjen, samt utgående B2B. Via vårt logistikksenter kan vi tilby en totalløsning der vi tar hånd om lagerhold, plukk og pakk, samt disbribusjon av Deres varer.

Møtebooking
Behøver Dere hjelp med å booke Deres selgere til salgsmøter? SYKES kan formidle denne tjenesten til en attraktiv pris.

SvartjenesterVi kan håndtere hele eller deler av Deres sentralbord, legge igjen beskjeder, håndtere telefonsamtaler og e-post.

Copyright © Sykes Enterprises Norway AS